Styrelse och anställda

Ordförande: Lars Nordenberg

Kassör: Britta Edefors

Sekreterare:

Ledamöter:  Thorild Hansson, Rune Westerström , Carl-Eric Abrahamsson 

Anställd: Maria Danielsson.

 

Ordf. Lars Nordenberg