Styrelse och anställda

Ordförande: Lars Nordenberg

Kassör: Britta Edefors

Sekreterare: Marianne Lönn

Ledamöter:  Thorild Hansson , Carl-Eric Abrahamsson ,Mats Plahn

Patrik Ullbrant,Stig Utbult,Thomas Lomberg 

Anställd: Maria Danielsson.

 

Ordf. Lars Nordenberg