Ökända

Birger Utbult i hytten omkring 1917

Ca 1920

Övre raden från vänster Jon Olofsson, Oskar Svensson, Martin Pettersson och Alarik Utbult

Nedre raden från vänster Sven Svensson, Tor Corneliusson, Amandus på Bratten och Oskar Olofsson

Salteriet på Björnhuvudet, Öckerö, 1920-talet

Användes mellan 1893 -1901 som guano- och silloljefabrik av AB Nitria. Byggdes om 1904 till societetshus med restaurang, teater och badinrättning. Kompletterades senare med varm- och kallbadshus och fick namnet Öckerö Hafsbad. Efter ekonomiska svårigheter så återgick Björnhuvudet efter några år till att vara en anläggning för sillhantering. 

 

Salteriet på Björnhuvudet, Öckerö, 1920-tal

GG 370 Carla, GG 199 Oberon och GG 273 Tabor i Recife, Brasilien. 

GG 370 Carla lossar fisk i Rio de Janeiro, Brasilien

Klova Hamn

Klova Hamn, 1950-talet

Från vänster Algot Börjesson, Ville, Tore Börjesson och Sanfrid Börjesson på Naima

Libanon som GG 343 Svansund efter att tyskarna sänkt Västkusten och Hermon augusti 1943. 

Hönö Klåva

Hönö Gårda

Källö - Knippla

Isvinter 1954

Isvinter 1954

Kapten på Norra Skärgården och tullare Victor Carlsson

Asta, Rut och Britt rensar sill på Hälsö

GG 195 Normy